Сутність антикризового управління підприємством

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

У статті висвітлене теоретичне узагальнення особливостей сучасного кризового стану українських підприємств, виокремлені типи криз, досліджена сутність поняття «антикризове управління» та обґрунтована необхідність запровадження антикризового управління на підприємствах з метою подолання їх збитковості, а також забезпечення стійкого розвитку кожного з них.
The article widely covers theoretical generalization of features of the modern crisis state of the Ukrainian enterprises and distinguished types of crises, explores the meaning of the concept «crisis management» and proves the necessity of crisis management implementation at the enterprises with the aim of overcoming their unprofitableness as well as providing stable development for each of them.

Опис

Ключові слова

криза, глобалізація, постіндустріальне виробництво, економіка

Бібліографічний опис

Мехович С. А. Сутність антикризового управління підприємством / С. А. Мехович, А. О. Костенко // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит = Energy saving. Power engineering. Energy audit. – 2011. – № 5. – С. 45-48.