Хімія, біо- і фармтехнології, екологія та економіка в харчовій, косметичній та фармацевтичній промисловості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Автори

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У збірнику наведено публікації та пропозиції щодо вирішення проблем та перспектив розвитку хімії, біо- та фармацевтичних технології, екології та економіки у харчовій, косметичній промисловості, сучасні методи підготовки фахівців відповідних галузей. Всі роботи мають наукову цінність і практичні рекомендації. Збірник рекомендований для науковців, які досліджують проблеми хімії, біо- та фармтехнології, екології та економіки у харчовій та косметичній промисловості, а також для викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів України та інших країн.

Опис

Ключові слова

конференції НТУ "ХПІ", праці вчених НТУ "ХПІ", хімія, біотехнології, нанотехнології, екологія, косметична промисловість, фармацевтична промисловість, економіка, харчова промисловість, біологічно активні речовини

Бібліографічний опис

Хімія, біо- і фармтехнології, екологія та економіка в харчовій, косметичній та фармацевтичній промисловості [Електронний ресурс] : зб. матеріалів 11-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 листопада 2023 р. / ред. кол.: Л. Л. Товажнянський [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2023. – 262 с. – URI: https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/71125.