Визначення джерела вищих гармонік у системах електропостачання зі змішаним навантаженням

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

DOI

doi.org/10.20998/2522-9052.2022.1.09

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Розглянуто метод визначення джерела вищих гармонік струмів і напруг в електричній мережі за напрямками потужності відповідних складових. Метою дослідження є оцінка ефективності методу в електричній мережі, яка містить декілька приймачів електричного навантаження різного характеру включених паралельно. Проведено комп'ютерне моделювання фрагменту електричної мережі та електроприймачів навантажень, що працюють паралельно. Досліджено різні комбінації активного, реактивного та нелінійного навантаження в цій мережі. У якості нелінійного навантаження використано схему Ларіонова. За результатами дослідження зроблено висновки щодо ефективності використання методу. Так, зокрема, визначено, що у випадку паралельної роботи нелінійного та змішаного активно-нелінійного навантаження, джерело вищих гармонік визначається некоректно. Зроблено пропозиції щодо шляхів покращення методу та алгоритму визначення джерела вищих гармонік.
The article considers the possibility of determining the source of higher harmonics of currents and voltages in the electrical network in the directions of power of the respective components. The research purpose is evaluating the effectiveness of theoretical methods, computer modeling of a fragment of the electrical network and electrical load receivers operating in parallel. Different combinations of active, reactive and nonlinear loading are investigated. Larionov's scheme was used as a nonlinear load. According to the results of the study, conclusions were made about the effectiveness of the method used. Thus, in particular, in the case of parallel operation of nonlinear and mixed active-nonlinear load, the source of higher harmonics is determined incorrectly. Suggestions for ways to improve the algorithm are made.

Опис

Ключові слова

електрична мережа, електромагнітна сумісність, джерело вищих гармонік, реактивне та нелінійне навантаження, схема Ларіонова, комп'ютерне моделювання, electrical network, electromagnetic compatibility, source of higher harmonics, reactive and nonlinear load-ing, Larionov's scheme, DFT

Бібліографічний опис

Визначення джерела вищих гармонік у системах електропостачання зі змішаним навантаженням / Д. О. Гапон, А. О. Зуєв, П. О. Качанов, Б. І. Кубрик // Сучасні інформаційні системи = Advanced Information Systems. – 2022. – Т. 6, № 1. – С. 55-60.