Дослідження товарознавчих показників якості дієтичних добавок антианемічного спрямування при зберіганні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Авторами статті проведено дослідження товарознавчих показників якості дієтичних добавок "Фітогем", "Калгем", "Редгем" та встановлено, що при зберіганні у комбінованій полімерній тарі з металізованим покриттям протягом 12 місяців органолептичні показники, співвідношення форм гемоглобіну та мікробіологічні показники добавок суттєво не змінюються.

Опис

Ключові слова

Фітогем, Калгем, Редгем, зберігання, органолептичні показники, гемоглобін, мікробіологічні показники

Бібліографічний опис

Євлаш В. В. Дослідження товарознавчих показників якості дієтичних добавок антианемічного спрямування при зберіганні / В. В. Євлаш, Л. О. Чуйко, В. О. Акмен // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків : НТУ "ХПІ", 2010. – № 46. – С. 46-50.

Зібрання