Шляхи вдосконалення обладнання вузла каталітичного окиснення аміаку у виробництві нітратної кислоти

Ескіз недоступний

Дата

2018

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

нітратна кислота, оксиди азоту, каталітичне окиснення аміаку, каталізаторів окиснення, неплатинові каталізатори, оксидні каталізатори

Бібліографічний опис

Контаровський Р. В. Шляхи вдосконалення обладнання вузла каталітичного окиснення аміаку у виробництві нітратної кислоти / Р. В. Контаровський, М. Г. Зінченко // XII Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів : матеріали конф., 17-20 квітня 2018 р. : у 3 ч. Ч. 3 / ред. Є. І. Сокол ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – С. 59.