Кафедра "Хімічна техніка та промислова екологія"

Постійне посилання зібрання

Офіційний сайт кафедри http://web.kpi.kharkov.ua/htpe

Від 1999 року кафедра має назву "Хімічна техніка та промислова екологія", попередня назва – кафедра механічного устаткування хімічних виробництв.

Кафедра механічного устаткування хімічних виробництв була організована 18 жовтня 1946 року у складі факультету технології неорганічних речовин Харківського хіміко-технологічного інституту. Становлення кафедри пов’язане з іменами доцентів Георгія Веніаміновича Петрова, М. Ковальова, Абрама Натановича Цейтліна, Анісіма Рудольфовича (Рувиновича) Ястребнецького . У 1960 році на базі кафедри створено Факультет хімічного машинобудування.

Кафедра входить до складу Навчально-наукового інституту механічної інженерії і транспорту Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут".

У складі науково-педагогічного колективу кафедри працюють: 2 доктора та 14 кандидатів технічних наук, 4 доктора філософії; 3 співробітника мають звання професора, 12 – доцента.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 559
 • Документ
  Еколого-гігієнічна характеристика заповідних територій
  (АА Тандем, 2017) Масікевич, Андрій Юрійович; Масікевич, Юрій Григорович; Мислицький, В. Ф.; Бурденюк, І. П.; Яремчук, В. М.
 • Документ
  Удосконалення технології содового виробництва з метою скорочення викидів у навколишнє середовище
  (АА Тандем, 2017) Моїсєєв, Віктор Федорович; Манойло, Євгенія Володимирівна; Грубнік, Аліна Олегівна
 • Документ
  Санітарно-екологічний стан гірських річок як основа екобезпеки регіону
  (Національний університет "Львівська політехніка", 2016) Масікевич, Андрій Юрійович; Масікевич, Юрій Григорович
  It was shown that human activities leads to destabilization of mountain ecosystems to which the natural phenomenon is the increased vulnerability and sensitivity to external changes. Over the past five years, a trend deteriorating sanitary environment quality indicators Bukovina Carpathians. Population health status Highlanders in many cases is a limiting factor for socio-economic development Bukovina Carpathians. Population health of residents of mountain regions and "health mountain ecosystems" are as interdependent and mutually the determining factors.
 • Документ
  Очищення полідисперсних шламів
  (Національний університет "Львівська політехніка", 2016) Шестопалов, Олексій Валерійович; Шкоп, Андрій Олександрович
  The features of process of flocculation of wastwater are considered. It was exposed, that efficiency of cleaning of wastwater depends on the particle-size of hard phase in water, initial concentration terms of leadthrough of flocculation. Will allow to intensify the exposure of conformities to the law of flocculat of wastwater cleaning process.
 • Документ
  Розробка природоохоронної технології переробки золошлакових відходів паливно-енергетичного комплексу
  (Національний університет "Львівська політехніка", 2016) Хлопицький, Олексій Олександрович; Савенков, Анатолій Сергійович; Макарченко, Наталія Петрівна
 • Документ
  Аналіз залежності шумового та пилового забруднення від типу дорожнього покриття
  (Національний університет цивільного захисту України, 2021) Стаднік, Вероніка Юріївна
 • Документ
  Міжнародний досвід адаптації до зміни клімату та можливості його застосування в Україні
  (CPN Publishing Group, 2022) Баранова, Антоніна Олегівна; Поляков, Микита Володимирович; Розно, Микола
  Світовий клімат змінюється. Ризики, що пов’язані з цими змінами є реальними, проте досить не визначеними. Вразливість суспільства до ризиків, що пов’язані зі змінами клімату, можуть посилити економічні та соціальні проблеми.
 • Документ
  Властивості та процеси, що впливають на транспортування та деградацію пластмас в морському середовищі
  (CPN Publishing Group, 2022) Баранова, Антоніна Олегівна; Чікірякін, Кирило Віталійович
  Десятиліття невпинного використання пластику в нашій економіці призвело до його значного накопичення в навколишньому середовищі, а особливо у світовому океані. Це є результатом нестійких моделей виробництва та споживання, а також неналежного поводження з відходами.
 • Документ
  Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з курсів "Методи забезпечення надійного функціонування машин та апаратів хімічних виробництв", "Методи забезпечення надійного функціонування машин та апаратів переробних і харчових виробництв"
  (ФОП Панов А. М., 2023) Нечипоренко, Дмитро Ігорович; Михайліченко, Вілімін Петрович; Новожилова, Тетяна Борисівна
  У методичних вказівках наведено порядок систематизації вихідних даних та методи оцінки надійності та ефективності виробів хімічного та харчового машинобудування у складі технологічних ліній. Методи оцінки надійності та ефективності використовують для вирішення наступних завдань: • обґрунтування чисельних значень показників надійності та ефективності виробу, що підлягають включенню в конструкторсько-технічну документацію; • обґрунтування техніко-економічних вимог до розробленого виробу, що забезпечують заданий рівень його надійності та ефективності; • порівняння варіантів конструкторських рішень. Розрахунок показників надійності, як правило, проводять на двох стадіях: • попередній (орієнтовний) – на стадії технічного завдання на розробку виробу з метою оцінки значень показників надійності; • уточнений – на стадії технічного проекту з метою підтвердження відповідності значень показників вимогам технічного завдання (служить основою їх включення до конструкторської документації). До основних показників надійності та ефективності виробу відносять: 1) показники безвідмовності – напрацювання на відмову; 2) показники довговічності – ресурс між плановими ремонтами (поточний, середній, капітальний), і навіть термін служби до списання; 3) показники ремонтопридатності – середній час відновлення, а також тривалість планових ремонтів (поточного, середнього, капітального); 4) комплексні показники – коефіцієнти готовності та технічного використання.
 • Документ
  Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Розрахунок і конструювання машин та апаратів в харчових, переробних та хімічних виробництвах"
  (ФОП Панов А. М., 2023) Михайліченко, Вілімін Петрович; Нечипоренко, Дмитро Ігорович; Новожилова, Тетяна Борисівна; Бабенко, Володимир Миколайович
  В апаратобудуванні хімічної, нафтової, харчової та інших галузях промисловості корпуси посудин, в більшості випадків, являють собою оболонки обертання, у вигляді циліндрів, куль, конусів або їх комбінацій. Найбільшого поширення набули циліндричні, сферичні, конічні, еліптичні та інші оболонки обертання (елементи апаратів), що мають хорошу опірність тиску, відрізняються простотою конструкції та виготовлення, раціональною витратою матеріалів і т.д. Залежно від величини навантажень розрізняють тонкостінні і товстостінні оболонки обертання. Подібний поділ є умовним і критерій тонкостінності повинен враховувати необхідну точність розрахунку. Від дії внутрішнього тиску в матеріалі тонкостінних оболонок виникають напруги, величину яких необхідно визначити при розрахунку міцності апарату. Це завдання можна вирішити, застосовуючи безмоментну (мембранну) теорію тонкостінних оболонок (БТТО). Щоб обґрунтовано знижувати запаси міцності, підвищувати точність і надійність розрахунків, правильно призначати і повністю використовувати матеріали, конструктор повинен мати у своєму розпорядженні великі і добре перевірені експериментальні дані про зусилля і розподіл напруг, фактично діючих, у вузлах елементів апарату. Крім того, експерименти дають уявлення про розподіл деформацій і напружень в елементах складної конфігурації, що не піддаються розрахунку.
 • Документ
  Методичні вказівки "Визначення умов скиду стічних вод виробництва у водотоки"
  (ФОП Панов А. М., 2023) Новожилова, Тетяна Борисівна; Нечипоренко, Дмитро Ігорович; Махоніна, Оксана Сергіївна
 • Документ
  Методичні вказівки до практичних робіт з курсу "Транскордонна екологічна безпека"
  (ФОП Панов А. М., 2023) Тихомирова, Тетяна Сергіївна; Шестопалов, Олексій Валерійович; Філенко, Олеся Миколаївна
  Інтернаціональний характер проблем забруднення навколишнього природного середовища є загальновизнаним фактом. Для попередження забруднення свого природного середовища від сусідніх прикордонних держав кожна незалежна країна розробляє свій механізм дій. При цьому існують міжнародні угоди в сфері транскордонного забруднення, ратифікація та імплементація яких дозволяє кожній державі реалізовувати дієві механізми для попередження транскордонного забруднення, відшкодування збитків в разі виявлення таких фактів та запобігання таким порушенням у майбутньому. Для України є актуальним питання транскордонного забруднення атмосферного повітря та водних ресурсів, з огляду на географічне розташування країни та наявності сухопутних кордонів з 7ма країнами. Україна є як об’єктом транскордонного забруднення, так й в деяких випадках суб’єктом таких процесів. У даних методичних вказівках до практичних робіт студенти отримують навички роботи з юридичними нормативними документами в сфері транскордонної екологічної безпеки, навчаться створювати порівняльні таблиці щодо ратифікації та імплементації міжнародних норм у вітчизняне законодавче поле. Надані посилання на кожний нормативний документ. Також студенти набудуть вмінь опрацювання джерел екологічної інформації з метою отримання даних щодо транскордонних забруднень у країні на регіональних рівнях, регіональних та національних програм та їх фінансування щодо ліквідації наслідків транскордонного забруднення.
 • Документ
  Методичні вказівки до практичного заняття "Вплив хімічного складу питної води на органолептичні та смакові якості напоїв"
  (ФОП Панов А. М., 2023) Тихомирова, Тетяна Сергіївна; Шестопалов, Олексій Валерійович; Махоніна, Оксана Сергіївна
  В умовах дистанційного навчання дуже важливо не втратити практичну складову освітніх програм. Частину лабораторних та практичних занять неможливо виконувати поза межами навчальних аудиторій та без лабораторного обладнання. Пошук та створення практичних робіт, які можуть бути виконані в домашніх умовах студентами та які при цьому формують у студентів аналітичні навички та відповідають змісту РПНД дисципліни є важливим завданням. Вода є основним компонентом багатьох напоїв, хімічний склад якої суттєво впливає на смакові якості кінцевого продукту. В курсу «Гідрологія» увага приділяється в тому числі й вивченню хімічного складу різних типів природних вод, впливу забруднювачів на властивості води та методам очистки води. Водопідготовка – тобто очищення води від сторонніх та природних хімічних елементів – є найважливішим етапом у виробництві багатьох алкогольних та безалкогольних напоїв. Склад води також впливає на смакові якості чаю та кави – найпоширеніших напоїв, що споживають люди вдома та у закладах харчування. Дані методичні вказівки описують практичні роботи, які студенти можуть самостійно виконати вдома та стосуються впливу хімічного складу води на органолептичні якості чаю та кави. Дана робота легка та за умови використання студентами однакових торгівельних марок води та чаю/кави навіть забезпечують відтворюваність результатів. Не потребують великих матеріальних витрат та цікаві для студентів. В умовах офланй навчання такі роботи також можуть бути виконані у невеличких групах студентів з якіснім попереднім аналізом хімічного складу води. Подібні практичні роботи вперше розроблені кафедрою хімічної техніки та промислової екології НТУ «ХПІ» для дистанційної форми навчання у закладах вищої освіти в умовах тривалих карантинів або воєнного стану.
 • Документ
  Методичні вказівки до практичних занять з курсів "Ґрунтознавство", "Агроекологія"
  (ФОП Панов А. М., 2023) Тихомирова, Тетяна Сергіївна; Шестопалов, Олексій Валерійович; Махоніна, Оксана Сергіївна
  Дані методичні вказівки призначені до виконання до практичних робіт з курсів: «Агроекологія» для студентів спеціальності 101 «Екологія»; «Ґрунтознавство» для студентів спеціальності 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища» всіх форм навчання. Перша робота присвяченю вивченню дослідженню морфологічних ознак і будови профілю ґрунтів. Ряд практичних робіт присвячений визначенню якості меду та способів аналізу натурального та цукрового меду. Бджільництво є невід'ємною частиною системи органічного землеробства. А його продукти знаходять широке застосування у різних галузях народного господарства. При виконанні практичних робіт з використанням даних методичних вказівок студенти отримують навички роботи в команді, навички роботи із зразками ґрунту та навички визначення якості меду. У методичних вказівках розглянуто мету практичних занять, наведено теоретичний матеріал, перелік необхідних матеріалів та хід виконання роботи, після чого запропоновано форму звіту. Також наприкінці практичної роботи наведено список питань, відповівши на які студент може самостійно судити про рівень засвоєння матеріалу.
 • Документ
  Дослідження процесу сублімаційного сушіння крові
  (О. Зень, 2020) Нечипоренко, Дмитро Ігорович; Новожилова, Тетяна Борисівна; Запорожець, Андрій Іванович
 • Документ
  Шумове забруднення дитячих майданчиків урбанізованих територій
  (О. Зень, 2020) Тихомирова, Тетяна Сергіївна; Стаднік, Вероніка Юріївна
 • Документ
  Поводження з фотоелектричними панелями об'єктів сонячної енергетики
  (Національний університет "Львівська політехніка", 2021) Самойленко, Наталія Миколаївна; Катенін, Вадим Дмитрович
  Solar energy usage trends in Ukraine and features of waste generation of photovoltaic panels are considered. Objective needs for the development of a precise system of waste management and end-of-life photovoltaic panels disposal technologies in the country are defined. The directions for an efficient photovoltaic panels waste management systems creation, which takes into account the forward-looking aspects of waste generation, are offered
 • Документ
  Впровадження екологічно свідомого поводження з кавовими відходами у мегаполісі
  (Національний університет "Львівська політехніка", 2021) Стогній, Д. С.; Тихомирова, Тетяна Сергіївна
  Wastes of coffee cultivation and consumption both belong to organic wastes, which are non-toxic. Therefore, in Ukraine, according to the current legislation in the field of waste management, there are no restrictions on the transfer of coffee waste to landfills for further disposal. The amount of coffee waste is significant, so they create an additional load on landfills. Like all organic waste, coffee is also a valuable resource. General concept of coffee waste environmentally friendly management is given in this work.
 • Документ
  Аналіз хімічного складу продуктів зносу автомобільних шин та дорожнього покриття на поверхні ґрунтового покриву дитячих ігрових майданчиків м. Харків
  (Національний університет "Львівська політехніка", 2021) Стаднік, Вероніка Юріївна
  Road transport is the main source of environmental pollution. In addition to exhaust emissions, the traffic flow creates a cloud of dust consisting of more than 60% of microscopic and ultramicroscopic particles formed by abrasion of car tires (in contact with road surface) and the road surface itself. The article presents the results of chemical analysis of the surface of the ground cover of playgrounds.