Професійна захворюваність працівників машинобудування Харківського регіону в 2012-2020 роках

Ескіз недоступний

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

У статті наведено підсумки аналізу професійних захворювань працівників машинобудівної галузі Харківського регіону в 2012–2020 роках.
The article presents the results of the analysis of occupational diseases of workers in the machine-building industry of the Kharkiv region in 2012–2020.

Опис

Ключові слова

професійні захворювання, машинобудівна галузь, Харківський регіон, occupational diseases, machine-building industry, Kharkiv region

Бібліографічний опис

Максименко О. А. Професійна захворюваність працівників машинобудування Харківського регіону в 2012-2020 роках / О. А. Максименко, О. А. Музикіна // Безпека людини у сучасних умовах [Електронний ресурс] : зб. доп. 14-ї Міжнар. наук.-метод. конф. та 149-ї Міжнар. наук. конф. Європ. Асоц. наук з безпеки (EAS), 1-2 грудня 2022 р. = Human safety in modern conditions : coll. of 14th Intern. Sci. and Methodological Conf., 149 Intern. Sci. Conf. of the Europ. Assoc. for Security (EAS), December 1-2, 2022 / відп. за вип. В. В. Березуцький ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2022. – С. 94-97.