Аналіз методів оцінювання кризового стану підприємств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Ярославна

Анотація

Проведено детальний аналіз методів оцінювання кризового стану підприємств. Розглянуто актуальні питання формування складу факторів, які впливають на процеси санації та реструктуризації промислових підприємств. Досліджено сучасний стан вітчизняних підприємств з точки зору оцінювання їх кризового стану. Надано пропозиції по антикризовому моніторингу на промислових підприємствах.

Опис

Ключові слова

управління антикризове, банкрутство, забезпечення методичне, підприємство промислове, платоспроможність, коефіцієнт Бівера

Бібліографічний опис

Перерва П. Г. Аналіз методів оцінювання кризового стану підприємств / П. Г. Перерва, В. Л. Товажнянський // Держава, підприємства та банки в системі антикризового управління : монографія / заг. ред. Т. А. Васильєва, О. Б. Афанасьєва. – Суми : Ярославна, 2013. – Розд. 3.1. – С. 158-170.