Стабілізація поліненасичених жирних кислот і каротину в функціональних продуктах харчування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

В статті подано інформацію щодо розробки складу вітамінізованої рослинної олії, стабільної до окислювального псування за рахунок природних складових, що забезпечує необхідну фізіологічну потребу населення у β-каротині та незамінних поліненасичених жирних кислотах ω-6 и ω-3
In the article is information given about development of composition of the vitaminized vegetable oil, stable in relation to oxidizing spoilage due to natural constituents, that provides the necessary physiological requirement of population in β-caroteneand irreplaceable polysaturated fatty acids ω-6

Опис

Ключові слова

поліненасичені жирні кислоти, β-каротин, купажовані олії, антиоксиданти, polysaturated fatty acids, mixed oils, antioxidants, β-carotene

Бібліографічний опис

Стабілізація поліненасичених жирних кислот і каротину в функціональних продуктах харчування / А. П. Бєлінська, Л. В. Кричковська, С. В. Жирнова, С. О. Петров // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2013. – № 4 (978). – С. 138-141.