Готовність фахівців з управління проектами до діяльності в умовах криз і конфліктів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Київський національний університет будівництва і архітектури

Анотація

Опис

Ключові слова

система освіти, формування професійної компетентності, ділові ігри, психологія, менеджмент, командна робота

Бібліографічний опис

Пономарьов О. С. Готовність фахівців з управління проектами до діяльності в умовах криз і конфліктів / О. С. Пономарьов, М. А. Гринченко, О. В. Лобач // Управління проектами в умовах очікування глобальних змін : тези доп. 16-ї Міжнар. конф., 17-18 травня 2019 р. – Київ : КНУБА, 2019. – С. 188-189.