Канал вимірювання кутових швидкостей літальних апаратів з використанням частот міжмодових биттів та кібернетичним захистом отриманої інформації

Ескіз недоступний

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ДП "Український інститут інтелектуальної власності"

Анотація

Канал вимірювання кутових швидкостей літальних апаратів з використанням частот міжмодових биттів та кібернетичним захистом отриманої інформації містить керуючий елемент, блок керування дефлекторами, лазер з накачкою, селектор подовжніх мод з багаточастотним розділенням каналів, модифікований блок дефлекторів, передавальну оптику, приймальну оптику, фотодетектор, широкосмуговий підсилювач, багатофункціональний інформаційний блок з б-введенням сигналу від каналу вимірювання кутових швидкостей літального апарата, резонансні підсилювачі, настроєні на відповідні частоти міжмодових биттів, формувачі імпульсів, тригери, реверсивні лічильники, схеми „і", схеми порівняння та Δvм оп-введення опорних сигналів з частотами міжмодових биттів (Δvм оп, 2Δvм оп, 3Δvм оп, 6Δvм оп) від передавального лазера, електронну обчислювальну машину (ЕОМ). Як електронну обчислювальну машину (ЕОМ) введено спеціалізовану ЕОМ та додатково введено радіолокаційний модуль, який складений з антени, приймально-передавальної апаратури і апаратури захисту від завад.

Опис

Ключові слова

патент, корисна модель, електрозв'язок, мобільна однопунктна інформаційно-вимірювальна система, частоти міжмодових биттів, формувачі імпульсів, тригери, реверсивні лічильники

Бібліографічний опис

Пат. на корисну модель 151863 Україна, МПК G01S 17/42 (2006.01) G01S 17/66 (2006.01). Канал вимірювання кутових швидкостей літальних апаратів з використанням частот міжмодових биттів та кібернетичним захистом отриманої інформації / Коломійцев О. В., Альошин Г. В., Жилін В. А., Козіна О. А., Єльчанінов Д. Б., Куцак В. А., Кучеренко Ю. Ф., Пашнєв А. А., Пустоваров В. В., Пугачов Р. В., Соболь М. О., Фастовський Е. Г. ; власник Коломійцев О. В. (Україна). – № u 2022 01790 ; заявл. 25.05.2022 ; опубл. 214.09.2022, Бюл. № 38. – 6 с. : іл.