Особливості оподаткування підприємств малого бізнесу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

малий бізнес, оподаткування, система звітності

Бібліографічний опис

Рета М. В. Особливості оподаткування підприємств малого бізнесу / М. В. Рета, М. Лущицька // Дослідження та оптимізація економічних процесів "Оптимум–2012" : тр. 8-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 5-7 грудня 2012 р. – Харків : НТУ "ХПІ", 2012. – С. 207-208.