Моделювання повзучості та довготривалої міцності матеріалів в режимі on-line

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Стаття присвячена методиці використання спеціалізованого Інтернет-сайту, призначеного для організації, зберігання, швидкого доступу й обробки даних про властивості металевих конструкційних матеріалів, в задачах проектування машинобудівних конструкцій з урахуванням повзучості та руйнування.
The paper is devoted to the procedure of using the specialized Internet-site made for organization, saving, quick access and data processing of metal properties in design of engineering structures with consideration creep-damage processes

Опис

Ключові слова

машинобудівні конструкції, задачі проектування, металеві матеріали, високотемпературні властивості, програмне забезпечення, Інтернет-сайт

Бібліографічний опис

Бреславський Д. В. Моделювання повзучості та довготривалої міцності матеріалів в режимі on-line / Д. В. Бреславський, О. О. Бреславська // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Динамика и прочность машин. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2009. – № 42. – С. 15-18.