Розрахунок оболонок обертання на міцність при складному навантаженні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Посібник містить розрахунки оболонок обертання на міцність по безмоментной теорії при складному навантаженні. Розглянуто аналіз напружено-деформованого стану в точці при складному напруженому стані і проведена оцінка міцності для небезпечної точки циліндричної оболонки, що дозволяє вирішувати різні практичні завдання. Призначено для студентів спеціальностей "Прикладна механіка" і "Галузеве машинобудування".

Опис

Ключові слова

навчально-методичний посібник, циліндрична оболонка, сферична оболонка, конічна оболонка, октаедричні напруження, інтенсивність напружень, закон Гука, гіпотеза міцності Мора

Бібліографічний опис

Розрахунок оболонок обертання на міцність при складному навантаженні [Електронний ресурс] : навч.-метод. посібник / С. Ю. Погорілов [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2021. – 66 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54899.