The role of translation in cross-cultural communication

dc.contributor.authorBukhkalo, S. I.
dc.contributor.authorAgeicheva, A. O.
dc.contributor.authorShkil, S. O.
dc.contributor.authorBolotnikov, S. Yu.
dc.date.accessioned2023-12-26T21:22:47Z
dc.date.available2023-12-26T21:22:47Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractThe processes of translation as a separate type of communication, and examines the types of linguistic competence in the communication process that are associated with the transfer of information is studied in the article. The obstacles that arise during translation are identified, and the translation process is revealed as a result and act of communication. Practical translation methods are identified. It enables maximum improvement of translation and minimization of all difficulties arising in the translation process. The use of various methods and techniques of active learning arouses students' interest in the educational and cognitive activity itself, which enables creating an atmosphere of motivated, creative learning and at the same time solving a whole range of educational, educational, developmental tasks. It is also appropriate to add that cross-cultural competence cannot be fully utilized without the ability to conduct business negotiations, express one's opinion clearly, and also without knowledge of the general provisions of business ethics.
dc.description.abstractУ статті досліджуються процеси перекладу як окремого виду комунікації, а також розглядаються види мовної компетенції в процесі комунікації, які пов’язані з передачею інформації у різновидах наукових досліджень. Виявлено перешкоди, що виникають під час перекладу, і розкрито процес перекладу як результат і акт спілкування. Визначено практичні методи перекладу. Це дозволяє максимально покращити переклад і мінімізувати всі труднощі, що виникають у процесі перекладу. Використання різноманітних методів і прийомів активного навчання викликає в учнів інтерес до самої навчально-пізнавальної діяльності, що дає змогу створити атмосферу вмотивованого, творчого навчання й водночас вирішити цілий комплекс освітніх, виховних, розвиваючих завдань. Доречно також додати, що кроскультурна компетентність не може бути повноцінно використана без уміння вести ділові переговори, чітко висловлювати свою думку, а також без знання загальних положень ділової етики.
dc.identifier.citationThe role of translation in cross-cultural communication / S. I. Bukhkalo, A. O. Ageicheva, S. O. Shkil, S. Yu. Bolotnikov // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Innovation researches in students’ scientific work : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2023. – № 2. – С. 79-87.
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.20998/2220-4784.2023.02.11
dc.identifier.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-1389-6921
dc.identifier.orcidhttps://orcid.org/0000-0003-2184-8820
dc.identifier.orcidhttps://orcid.org/0009-0008-6108-7599
dc.identifier.orcidhttps://orcid.org/0009-0001-4016-4291
dc.identifier.urihttps://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/72288
dc.language.isoen
dc.publisherНаціональний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
dc.subjectinformation
dc.subjectcommunication
dc.subjecttranslation
dc.subjectculture
dc.subjecttransformation
dc.subjectcomponent analysis
dc.subjectlanguage competence
dc.subjectforeign language
dc.subjectінформація
dc.subjectкомунікація
dc.subjectпереклад
dc.subjectкультура
dc.subjectтрансформація
dc.subjectкомпонентний аналіз
dc.subjectмовна компетенція
dc.subjectіноземна мова
dc.titleThe role of translation in cross-cultural communication
dc.title.alternativeРоль перекладу в міжкультурній комунікації
dc.typeArticle

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Visnyk_KhPI_2023_2_IDNRS_Bukhkalo_The_role_of_translation.pdf
Розмір:
834.3 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: