Термодинамічний аналіз субсолідусної будови системи CoO-BaO-MoO3

Ескіз недоступний

Дата

2019

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Львівський національний університет імені Івана Франка

Анотація

Опис

Ключові слова

субсолідусна будова, термодинамічний аналіз, цементна промисловість, природоохоронні технології, сірковмісні органічні сполуки, каталізатори гідрування, вогнетривкі цементи, термодинамічна база даних, молібдати барію, молібдати кобальту

Бібліографічний опис

Шабанова Г. М. Термодинамічний аналіз субсолідусної будови системи CoO-BaO-MoO3 / Г. M. Шабанова, С. М. Логвінков, О. О. Гамова // Львівські хімічні читання — 2019 : зб. наук. пр. 17-ї наук. конф., присвяч. 150 річчю від дня створення період. системи хім. елементів, 2-5 червня 2019 р. / орг. ком.: Р. Є. Гладишевський [та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2019. – С. З128.