Гармонізація податкової системи України до вимог ЄС

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

податкова політика України, економіка України, конкурентоспроможність, податкова гармонізація

Бібліографічний опис

Матросова В. О. Гармонізація податкової системи України до вимог ЄС / В. О. Матросова, О. С. Верташова // Дослідження та оптимізація економічних процесів "Оптимум–2012" : тр. 8-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 5-7 грудня 2012 р. – Харків : НТУ "ХПІ", 2012. – С. 208-210.