Удосконалення методичних засад обліку та аналізу виробничих витрат

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

економіка, вчені-економісти, контроль витрат, нормативна база, собівартість продукції, скорочення витрат, аналіз “Витрати – Обсяг – Прибуток”, податки

Бібліографічний опис

Єршова Н. Ю. Удосконалення методичних засад обліку та аналізу виробничих витрат / Н. Ю. Єршова, Ю. Д. Майкова // Дослідження та оптимізація економічних процесів "Оптимум–2012" : тр. 8-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 6-7 грудня 2012 р. – Харків : НТУ "ХПІ", 2012. – С. 76-78.