Алгоритм удосконалення блока множення генератора псевдовипадкових чисел в скінченному полі GF(3)

Ескіз недоступний

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ФОП Тарасенко В. П.

Анотація

Опис

Ключові слова

генератори псевдовипадкових чисел, математична модель нелінійного генератора, скінченне поле GF(3)

Бібліографічний опис

Рисований О. М. Алгоритм удосконалення блока множення генератора псевдовипадкових чисел в скінченному полі GF(3) / О. М. Рисований // Інформатика, управління та штучний інтелект : тези 9-ї міжнар. наук.-техн. конф., Харків – Краматорськ, 11-13 травня 2022 р. / наук. ред. В. Д. Дмитрієнко ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Тарасенко В. П., 2022. – С. 113.