Применение метода граничных элементов при решении прямых и обратных задач термоупргости

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПИ"

Анотація

Застосування сучасних інформаційних технологій до проектування й створення різних технічних об'єктів нерідко призводить до необхідності кількісного аналізу процесів, що протікають в системах із розподіленими параметрами (у континуальних системах). Замість того, щоб намагатися отримувати аналітичну розв’язку рівняння можна скористатися числовим підходом. Ці питання й розглядаються в даній статті.
The application of the modern technologies to project of the technical objects are necessary to digital analyses in system with distributional parameters (in the coollontitual systems. Instead of algebrial differences are use the digital method of thr boundary elements. These questions are examine in this article.

Опис

Ключові слова

информационные технологии, технические объекты, континуальные системы, численный подход, метод граничных элементов, метод конечных элементов

Бібліографічний опис

Повгородний В. О. Применение метода граничных элементов при решении прямых и обратных задач термоупргости / В. О. Повгородний // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Динамика и прочность машин. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2009. – № 42. – С. 142-150.

Зібрання