Практикум з курсу "Алгебра і геометрія". Визначники та матриці. Системи лінійних алгебраїчних рівнянь

Анотація
Розглянуто методи розв’язання й дослідження задач курсу «Алгебра і геометрія» з розділу «Визначники та матриці. Системи лінійних алгебраїчних рівнянь». Посібник містить достатню кількість теоретичного матеріалу, докладно розв’язано приклади, подано вправи для самостійної роботи. Призначено для студентів напрямів підготовки «Прикладна математика» та «Системний аналіз», інших технічних спеціальностей.
Опис
Ключові слова
навчально-методичний посібник, ранги матриці, обчислення, математичні моделі, перестановки
Бібліографічний опис
Практикум з курсу "Алгебра і геометрія". Визначники та матриці. Системи лінійних алгебраїчних рівнянь : навч.-метод. посібник / І. В. Сердюк [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТМТ, 2022. – 112 с.