Учет инвестиционной недвижимости согласно МСФО

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПИ"

Анотація

Опис

Ключові слова

международный стандарт бухгалтерского учета, МСБУ, инвестиционная недвижимость, финансовая аренда, себестоимость

Бібліографічний опис

Бондаренко А. Н. Учет инвестиционной недвижимости согласно МСФО / А. Н. Бондаренко // Дослідження та оптимізація економічних процесів "Оптимум–2012" : тр. 8-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 6-7 грудня 2012 р. – Харків : НТУ "ХПІ", 2012. – С. 46-49.