Оптимізація та моделювання систем оптимальних за квадратичним критерієм

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

електропривод постійного струму, оптимізація витрат енергії, системи автоматичного керування, керуюча дія, моделювання, оптимальне керування

Бібліографічний опис

Невзгляд В. В. Оптимізація та моделювання систем оптимальних за квадратичним критерієм / В. В. Невзгляд, О. І. Рогачов // Актуальні проблеми приладобудування в Україні : тези доп. 1-ї міської наук.-практ. конф. молодих вчених, 20 травня 2011 р. – Харків : НТУ "ХПІ", 2011. – С. 15-17.