Дослідження перспектив розвитку малого інноваційного бізнесу та венчурних структур

Ескіз недоступний

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опираючись на статистичні дані, що зазначає Укрінформ, доведено, що попри воєнні дії в Україні 76 % підприємців планують розширити свій бізнес у 2023 році. З них 25% - вихід на зовнішні ринки збуту, 28% - планують збільшити географічну присутність, 26% відкрити нові напрямки, 21% змінити кількість співробітників. Деякі підприємці покладаються на власні кошти 30 %, а на гранти 21% і кредити лише 10%.

Опис

Ключові слова

малий бізнес, венчурне підприємництво, розвиток, результати, прогноз

Бібліографічний опис

Волкова М. Дослідження перспектив розвитку малого інноваційного бізнесу та венчурних структур [Електронний ресурс] / М. Волкова, П. Перерва // Законодавство України у сфері інтелектуальної власності та його правозастосування: національні, європейські та міжнародні виміри : матеріали 11-ї Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів з проблем інтелектуальної власності, 12 жовтня 2023 р. / ред. кол.: О. П. Орлюк [та ін.] ; уклад. Г. Дорожко ; Навч.-наук. ін-т права Київ. нац. ун-та ім. Т. Шевченка [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ, 2023. – С. 20-24. – URI: https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/71007.