Інноваційні напрямки розробки біосумісних склокристалічних покриттів по титану для дентального ендопротезування

Ескіз недоступний

Дата

2018

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ФОП Середняк Т. К.

Анотація

Опис

Ключові слова

біосумісні покриття, склокристалічні покриття, дентальне ендопротезування, титан, відновлення втрачених зубів, дентальна імплантологія, імплантати, кристалізація, кальційфосфатосилікатне скло, шлікерна технологія

Бібліографічний опис

Фесенко О. І. Інноваційні напрямки розробки біосумісних склокристалічних покриттів по титану для дентального ендопротезування / О. І. Фесенко, О. В. Саввова, О. В. Бабіч // Фізико-хімічні проблеми технології тугуплавких неметалевих та силікатних матеріалів : тези доп. Міжнар. наук.-техн. конф., 10-11 жовтня 2018 р. = Physical and chemical issues of refractory non-metallic and silicate materials technology : abstr. of sci. rep. of Intern. sci. and techn. conf., October 10-11, 2018 / орг. ком.: О. А. Півоваров [та ін.]. – Дніпро : Середняк Т. К., 2018. – С. 100-101.