Разработка онтологии заготовок для МАС управления лезвийной обработкой изделий

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"

Анотація

Опис

Ключові слова

мультиагентная система, предметно-ориентированные онтологии, материал детали, способ изготовления заготовки, технологический процесс, обработка, метод механообработки

Бібліографічний опис

Хавина И. П. Разработка онтологии заготовок для МАС управления лезвийной обработкой изделий / И. П. Хавина, Г. И. Молчанов // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я = Information technologies: science, engineering, technology, education, health : наук. вид. : тези доп. 25-ї міжнар. наук.-практ. конф. MicroCAD–2017, [17-19 травня 2017 р.] : у 4 ч. Ч. 4 / ред. Є. І. Сокол. – Харків : НТУ "ХПІ", 2017. – С. 116.