Становлення християнської етики та світогляду доби Київської Русі (літературні джерела питання)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка

Анотація

Становлення культури Київської Русі напряму пов’язане з формуванням цінностей та нового світогляду на основі християнських ідеалів. Про це свідчать літературні пам’ятки періоду Київської Русі, автори яких в своїх творах фіксують моральні принципи того часу та підкреслюють їх християнську основу. Актуальність їх дослідження пов’язана з вивченням витоків та засад сучасних моральних норм українського народу, причин втрати моральності і можливостей її відновлення (в тому числі і шляхом повернення до релігійно-моральних засад слов’ян доби середньовіччя, що дала історії культурні здобутки високого рівня).

Опис

Ключові слова

християнська етика, культура Київської Русі, етика любові, література Київської Русі

Бібліографічний опис

Міщенко М. М. Становлення християнської етики та світогляду доби Київської Русі (літературні джерела питання) / М. М. Міщенко // Біблійна історія та християнська етика : Матер. Всеукраїнського наук.-практ. семінару, 9 квітня 2013 р. – Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2013. – С. 133-137.