Структурна лінгвістика в теорії та практиці

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Розглянуто теоретико-методичні засади аналізу й опису системно-структурної організації мови та їх застосування на конкретному матеріалі української та іноземних мов. Надано базову термінологію, що використовується в межах структурної лінгвістики як окремому напрямі мовознавства. Всі теми забезпечено прикладами для ілюстрації теоретичного матеріалу, супроводжуються контрольними запитаннями та завданнями для самостійної роботи. Призначено для студентів напряму підготовки «Філологія» денної форми навчання, які засвоїли курс із загального мовознавства та планують надалі вивчати дисципліни у межах прикладної та комп’ютерної лінгвістики.

Опис

Ключові слова

навчальний посібник, передумови виникнення структуралізму, таксономічна лінгвістика, мовознавство, моделі у генеративній семантиці, формальні мови, класифікація лінгвістичних моделей, школи структуралізму

Бібліографічний опис

Купріянов Є. В. Структурна лінгвістика в теорії та практиці : навч. посібник / Є. В. Купріянов, Н. С. Угольнікова, О. М. Юрченко ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2024. – 256 с.