История первых корпусов НТУ "ХПИ"

Ескіз недоступний

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

история, НТУ "ХПИ", Харьков, строительства института, Технологический институт, Харьковский политехнический институт, корпуса

Бібліографічний опис

Верховец М. В. История первых корпусов НТУ "ХПИ" / М. В. Верховец, Д. Ю. Журило // Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес : матеріали міжнар. наук.-теорет. конф. студ. і аспірантів, 5-6 квітня 2017 р. / ред. кол. Є. І. Сокол [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. полі-техн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2017. – 426-428.