Методичні вказівки "Підготовка до ЄВІ"

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Дані методичні вказівки призначені для самостійної та аудиторної роботи студентів 4 курсу всіх економічних та комп'ютерних спеціальностей. Вони мають за мету розвиток навичок та умінь різних типів мовленнєвої діяльності при підготовці до ЄВІ (читання текстів за фахом та виконання завдань на розуміння текстів, уміння правильно вживати граматичні конструкції, використовувати лексику). Під час розробки методичних вказівок з англійської мови для самостійної та аудиторної роботи студентів, окрім відповідності положенням навчальної програми, було враховано такі принципи як актуальність, пізнавальність, доцільність, інформативність, новизна навчального забезпечення, а також узгодженість із програмною тематикою (при підборі текстів для опрацювання), систематичність та частотність вживання (при підборі лексичних завдань). До того ж, необхідно зважати на сучасну, цікаву, динамічну форму викладання матеріалу, що також сприяє підвищенню мотивації та підтримує бажання практикувати завдання з англійської мови саме за даними, відповідним чином розробленими методичними вказівками. Матеріал методичних вказівок складається з двох частин. Перша частина містить тексти, присвячені різним темам та завданням до них в форматі ЄВІ. Друга частина пропонує граматичні та лексичні вправи для тренування завдань при підготовці до ЄВІ. Дані методичні вказівки складено на базі матеріалів автентичних курсів, розроблених Оксфордським університетом, а також з використанням матеріалів Інтернету.

Опис

Ключові слова

методичні вказівки, навчальний процес, мовленнєва діяльність, граматика, лексика, вища освіта

Бібліографічний опис

Методичні вказівки "Підготовка до ЄВІ" з англійської мови : для самостійної та аудиторної роботи студентів 4 курсу всіх економ. та комп’ютерних спец. / уклад.: Т. М. Нетецька, Г. О. Неустроєва, Л. М. Саліонович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ, 2023. – 52 с. – Англ. та укр. мовами.