Стратегія управління потенціалом підприємства як складова його стратегічного набору

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Досліджено структуру стратегічного набору підприємства, проведено логіко-змістовне моделювання складових економічного потенціалу підприємства.
The structure of the enterprises potential is developed, the relationships of reasons and consequences between enterprises management spheres are installed.

Опис

Ключові слова

ранжирування, стратегія загальна, стратегії забезпечувальні, потенціал виробничий, потенціал фінансовий, потенціал інноваційний, потенціал кадровий, потенціал маркетинговий, потенціал інформаційний, еккаутинг, capacity, strategy, strategic set

Бібліографічний опис

Ларка Л. С. Стратегія управління потенціалом підприємства як складова його стратегічного набору / Л. С. Ларка, Н. М. Донець, М. О. Сіренко // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків : НТУ "ХПІ", 2013. – № 20 (993). – С. 159-163.