Лексико-граматичний практикум для студентів 3 – 4 курсів комп'ютерних спеціальностей заочної форми навчання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Навчальний посібник містить завдання з усіх видів мовленнєвої діяльності, що спрямовані на формування професійних компетенцій в області професійного спілкування та вдосконалення комунікативних навичок, необхідних у професійному спілкуванні. Призначено для студентів комп’ютерних спеціальностей.

Опис

Ключові слова

навчальний посібник, вища освіта, комунікативні навички, іноземна мова, мовленнєва діяльність, професійне спілкування

Бібліографічний опис

Лексико-граматичний практикум для студентів 3 – 4 курсів комп'ютерних спеціальностей заочної форми навчання [Електронний ресурс] : навч. посібник / Т. М. Нетецька [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2021. – 160 с. – Англ. та укр. мовами. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54468.