Перспективы совершенствования технических средств инсулинотерапии сахарного диабета

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ТОВ "В справі"

Анотація

Опис

Ключові слова

медицина, здоровье, система эндокринная, гликемия, обмен углеводный, регулирование автоматическое, сенсор глюкозный, помпа инсулиновая

Бібліографічний опис

Сокол Е. И. Перспективы совершенствования технических средств инсулинотерапии сахарного диабета / Е. И. Сокол, С. С. Лапта // Актуальні проблеми автоматики та приладобудування : матеріали 2-ї Всеукр. наук.-техн. конф., 10-11 грудня 2015 р. / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; ред. кол.: П. О. Качанов [та ін.]. – Харків : ТОВ "В справі", 2015. – С. 65-66.