Розробка програмного комплексу для аналізу параметрів електрокардіосігнала на основі вейвлет-перетворення

Ескіз недоступний

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ТОВ "Планета-Прінт"

Анотація

Опис

Ключові слова

сердцево-судинні захворювання, ЕКС, неперервне вейвлет-перетворення, програмний комплекс, діагноз, хвороба

Бібліографічний опис

Кочетова Т. В. Розробка програмного комплексу для аналізу параметрів електрокардіосігнала на основі вейвлет-перетворення / Т. В. Кочетова, Н. Є. Коломойська, М. В. Мезерна // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я = Information technologies: science, engineering, technology, education, health : тези доп. 29-ї міжнар. наук.-практ. конф. MicroCAD–2021, [18-20 травня 2021 р.] : у 5 ч. Ч. 4 / ред. Є. І. Сокол. – Харків : Планета-Прінт, 2021. – С. 261.