2D-коефіцієнти Фур'є на класі Ліпшиця та оператори кусково-сталої сплайн-інтерлінації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Побудовані кубатурні формули наближеного обчислення 2 D - коефіцієнтів Фур'є з використанням оператора кусково-сталої сплайн-інтерлінації на класі Ліпшиця. Інформація про неосцилюючий множник підінтегральної функції задана слідами функції на взаємно-перпендикулярних лініях, значеннями функції в точках. Отримані оцінки похибки наближення.
Formulas of the evaluating of 2 D - Fourier’s coefficients with using spline-interlineation were submitted. Cubature formulas are investigated in the case when information about function is set of lines set of knots on the class of Lipschitz. The estimations of error of approaching of the cubature formulas are presented.

Опис

Ключові слова

інформаційні оператори, апарат інтерлінації функцій, інтерполяція

Бібліографічний опис

Литвин О. М. 2D-коефіцієнти Фур'є на класі Ліпшиця та оператори кусково-сталої сплайн-інтерлінації / О. М. Литвин, О. П. Нечуйвітер // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Математичне моделювання в техніці та технологіях. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2012. – № 2. – С. 132-141.

Зібрання