Економіко-управлінські підходи до визначення вартості інновацій та інвестицій в міжнародній діяльності підприємств

Ескіз недоступний

Дата

2020

DOI

doi.org/10.20998/2519-4461.2020.2.129

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний інститут "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Проаналізовано поняття інтелектуальної власності. Порушено питання щодо доцільності використання стандартної приналежності до промислового використання тільки об'єктів промислової власності, до науково-технічної та виробничої сфер додано використання об'єктів авторського та суміжних прав. Запропоновано нове визначення "інтелектуальної власності" з огляду на потрійний характер його структури та показане практичне застосування запропонованого визначення. Інтелектуальна власність ніколи не була обмежена рамками тільки правової охорони результатів інтелектуальної діяльності людини, але тепер, з використанням потрійної природи інтелектуальної власності, надає змогу дослідникам та практикам інтелектуальної власності більш комплексно розглядати традиційні категорії системи інтелектуальної власності та робити всебічний аналіз розроблених об'єктів інтелектуальної власності задля отримання максимального прибутку від інновацій.
The choice of approaches to estimating the value of innovations in the field of innovation and investment in international business is particularly important and requires scientific justification. It should be weighted about the specific purpose of such an assessment, the specific differences in the assessment of the object, taking into account the advantages and disadvantages of certain approaches and their inherent assessment methods. It is proved that in determining the market value of innovations and investments in international business should take into account the intangible, unique nature of the object of evaluation; current use of innovations; possible areas of use, the most probable capacity and market share, the cost of production and sale of products produced using innovation, the amount and time structure of investment required for the development and use of innovation in a particular industry; risks of development and use of innovation in various industries, including risks of failure to achieve technical, economic, operational and environmental characteristics, risks of unfair competition and others; stages of development and industrial development of innovation; possibility and degree of legal protection; the scope of transferred rights and other conditions of agreements on the creation and use of innovation; the method of payment of remuneration for the use of innovation. It is concluded that the main conditions for the suitability of the market approach to determining the value of innovations are the availability of information about the facts of sales similar in purpose and usefulness, is objects-analogues; availability and reliability of information on prices and terms of transactions with similar objects; the ability to assess the impact of indicators other than similar objects on the value of the object of evaluation.

Опис

Ключові слова

інтелектуальна власність, інвестиції, інновації, технології, вартісна оцінка, методи визначення, investments, innovations, technologies, valuation, methods of determination, intellectual property objects

Бібліографічний опис

Економіко-управлінські підходи до визначення вартості інновацій та інвестицій в міжнародній діяльності підприємств / П. Г. Перерва [та ін.] // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки) = Bulletin of the National Technical University "KhPI" (economic sciences) : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – № 2 (4). – С. 129-132.