Комп'ютерне моделювання дисоціації біополімерів ДНК, що стимульовані реакційно-активними нітрогенвмісними сполуками

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ТОВ "Спринт"

Анотація

Опис

Ключові слова

хімічні реакції, селективне керування, іони, біоматеріали, електрони

Бібліографічний опис

Огурцов О. М. Комп'ютерне моделювання дисоціації біополімерів ДНК, що стимульовані реакційно-активними нітрогенвмісними сполуками / О. М. Огурцов, О. М. Близнюк, М. Ф. Клещев // Комп'ютерне моделювання та оптимізація складних систем (КМОСС-2016) : матеріали 2-ї Всеукр. наук.-техн. конф. з міжнар. участю, 1-3 листопада 2016 р. = Computer modeling and optimization of complex systems : materials of the 2th Ukrainian sci.-techn. conf. with intern. participation, November 1-3, 2016. – Дніпро : Спринт, 2016. – С. 81-84.