Основи програмування на С/С++ в прикладах. Частина 2

Анотація
Навчально-методичний посібник складається з восьми практичних робіт в прикладах, які охоплюють другу частину курсу "Основи програмування", присвячені розділам початкового курсу програмування: від рекурсії, використання покажчиків до самостійної розробки динамічних структур даних. Приклади представлені у вигляді добре документованих початкового програмного коду. Для студентів комп’ютерних спеціальностей вищих навчальних закладів.
Опис
Ключові слова
навчально-методичний посібник, рекурсія, макропідстановки, інформаційні технології, макроозначення, покажчики, динамічні структури даних, рядки в стилі С, файли в стилі С
Бібліографічний опис
Основи програмування на С/С++ в прикладах [Електронний ресурс] : навч.-метод. посібник. Ч. 2 / М. О. Соболь [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2022. – 200 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57740.