Неуравновешенная радиальная сила резания при наличии эксцентриситета осей ступеней комбинированного осевого инструмента

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"

Анотація

Опис

Ключові слова

кромка режущая, эксцентриситет, ось вращения

Бібліографічний опис

Степанов М. С. Неуравновешенная радиальная сила резания при наличии эксцентриситета осей ступеней комбинированного осевого инструмента / М. С. Степанов, М. С. Иванова // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я = Information technologies: science, engineering, technology, education, health : наук. вид. : тези доп. 25-ї міжнар. наук.-практ. конф. MicroCAD–2017, [17-19 травня 2017 р.] : у 4 ч. Ч. 1 / ред. Є. І. Сокол. – Харків : НТУ "ХПІ", 2017. – С. 150.