Glass coatings on the basis of Na₂O-B₂O₃-SiO₂ system for tin bronze protection during melting

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Lviv Polytechnic National University

Анотація

Requirements to properties of protectivetechnological coatings for the tin bronze melting from secondary raw materials were formulated in the work. The choice of model glasses compositions in the initial Na₂O-B₂O₃-SiO₂ system on the basis of the melting parameters values was made. Non-scarce and inexpensive raw materials for protective coatings were selected. Also the best glass composition was determined based on the complex of chosen properties. The formation mechanism of the selected composition glassy melting by using DTА and XRDА was studied.
Сформульовано вимоги до властивостей захисно-технологічних покриттів для виплавлення олов’яних бронз з вторинної сировини. За значеннями плавкісних показників здійснено вибір складів модельних стекол в вихідній системі Na₂O-B₂O₃-SiO₂ та підібрано недефіцитні та невартісні сировинні матеріали для захисних покриттів, а також знайдено кращий за комплексом обраних властивостей склад склокомпозиції. За допомогою ДТА та РДА вивчено механізм формування склорозплаву обраної композиції.

Опис

Ключові слова

technological glass coatings, secondary raw materials, oxidation, tin bronze, protection, melt, склопокриття технологічні, сировина вторинна, окиснення, бронза олов'яна, захист, плавлення

Бібліографічний опис

Bragina L. Glass coatings on the basis of Na₂O-B₂O₃-SiO₂ system for tin bronze protection during melting / L. Bragina, Yu. Sobol // Chemistry & Chemical Technology. – 2015. – Vol. 9, № 1. – P. 111-117.