Значення Інтернет-технологій для мистецтва вишивки в сучасному Харкові

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

У статті досліджується роль служб і ресурсів мережі Інтернет у творчій діяльності сучасних вишивальниць Харкова. Інтернет-сайти, електронна пошта, блоги, форуми, групи в соціальних мережах, файлові сховища є потужними інструментами обміну знаннями про техніки й прийоми вишивання, властивості і якість матеріалів для нього, проведення конкурсів і виставок. Вони сприяють презентації власних досягнень, творенню індивідуального іміджу і колективної ідентичності вишивальниці. Дослідження показує, що ресурси Інтернет є важливим самостійним джерелом для дослідника сучасного декоративно-ужиткового мистецтва.
This study aims to highlight the use of Internet services by contemporary masters of embroidery in Kharkiv, and reveal their actual and potential value for them. The analysis of the Internet resources shows that they serve as means of virtual and real communication for embroideresses. Personal Web pages, e-mail, blogs, forums, groups in social networks, file storages are powerful tools for sharing knowledge about techniques, quality materials of embroidery, competitions and exhibitions. Network services facilitate the presentation of achievements, the creation of both individual image and collective identity of embroideresses. Online services expand organizational capabilities for embroidery associations and popularize their achievements. The survey shows that the Internet resources are important sufficient source for a researcher of contemporary arts and crafts.

Опис

Ключові слова

мережеві служби, електронна пошта, блоги, форуми, якість матеріалів, Internet technologies, embroidery, embroideress

Бібліографічний опис

Маліков В. В. Значення Інтернет-технологій для мистецтва вишивки в сучасному Харкові / В. В. Маліков // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Актуальні проблеми розвитку українського суспільства. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2014. – № 63 (1105). – С. 79-85.