Профілактика професійних захворювань газозварників

Ескіз недоступний

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Розглянуто професійні захворювання газозварників. Проаналізовано шкідливі та небезпечні фактори, які можуть негативно вливати на їх здоров’я і працездатність при проведенні зварювальних робіт різних типів. Наведено профілактичні заходи щодо зниження ризику захворювань.
Occupational diseases of gas welders are considered. Harmful and dangerous factors that can negatively affect their health and performance during welding of various types have been analyzed. Preventive measures to reduce the risk of diseases are given.

Опис

Ключові слова

газозварник, захворювання, здоров'я, профілактика, gas boiler, disease, health, prevention

Бібліографічний опис

Пшонка А. В. Профілактика професійних захворювань газозварників / А. В. Пшонка, Л. А. Васьковець // Безпека людини у сучасних умовах [Електронний ресурс] : зб. доп. 14-ї Міжнар. наук.-метод. конф. та 149-ї Міжнар. наук. конф. Європ. Асоц. наук з безпеки (EAS), 1-2 грудня 2022 р. = Human safety in modern conditions : coll. of 14th Intern. Sci. and Methodological Conf., 149 Intern. Sci. Conf. of the Europ. Assoc. for Security (EAS), December 1-2, 2022 / відп. за вип. В. В. Березуцький ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2022. – С. 110-111.