Застосування методів бенчмаркінгу та реінжинірінгу до створення процесних інновацій

Ескіз недоступний

Дата

2021

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

конкурентоспроможність, продуктові інновації, технологічно-виробничі методи, бізнес-процеси

Бібліографічний опис

Без'язична А. Є. Застосування методів бенчмаркінгу та реінжинірінгу до створення процесних інновацій / А. Є. Без'язична, Ю. Л. Татаринцева, А. Б. Макаренко // Теоретичні та практичні дослідження молодих вчених : зб. тез доп. 15-ї Міжнар. наук.-практ. конф. магістрантів та аспірантів, 1-3 грудня 2021 р. / ред. Є. І. Сокол ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – С. 233-234.