Алгоритми AQM. керування чергами в маршрутизаторах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Метою доповіді є аналіз існуючих алгоритмів AQM, які піклуються про належний стан черги маршрутизатора для забезпечення гарної продуктивності роботи маршрутизатора. У доповіді наведено переваги використання AQM алгоритмів, їх позитивний впив на роботу, як окремого маршрутизатора, так і на роботу мережі в цілому. Також детально представлені аспекти існуючих AQM алгоритмів, логіка їх роботи та їх розвиток, який відбувався з часом. Досліджено перспективи впровадження алгоритмів AQM, що засновані на функції відкидання, які можуть бути розгорнуті в реальній мережі.

Опис

Ключові слова

інформаційні технології, передача інформації, мережеві маршрутизатори, оптимізація трафіку, управління чергою

Бібліографічний опис

Шістеров І. Ю. Алгоритми AQM. керування чергами в маршрутизаторах / І. Ю. Шістеров, Б. Б. Марцінко, О. А. Янковський // Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління : тези доп. 13-ї міжнар. наук.-техн. конф., 26-27 квітня 2023 р., Баку–Харків–Жиліна : [у 2 т.]. Т. 2 : секція 2 / Нац. ун-т оборони Азербайджанської Республіки [та ін.]. – Харків : Impress, 2023. – С. 93.