Методичні вказівки для підсумкового контролю та самоконтролю знань з граматики англійської мови

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Дані методичні вказівки призначено для роботи студентів 2 курсу ЕК та БФ факультетів на заняттях та самостійного вивчення граматичного матеріалу. Мета методичних вказівок - забезпечити студентів практичним матеріалом з розвитку навичок перекладу речень на рідну мову за допомогою словника, навчити застосуванню граматичних правил на практиці. Методичні вказівки складаються з двох розділів – для 3 та 4 семестрів. Кожен з них містить в собі варіанти різних за змістом контрольних завдань. Завдання охоплюють граматику англійської мови згідно з програмою 2 курсу. До кожного розділу додаються речення-моделі з перекладом, що можуть бути ключем до самостійної роботи студентів над контрольними завданнями.

Опис

Ключові слова

завдання контрольні, переклад, робота самостійна

Бібліографічний опис

Методичні вказівки для підсумкового контролю та самоконтролю знань з граматики англійської мови : для студ. 2 курсу ЕК та БФ ф-в / уклад. Г. І. Дідович [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2005. – 60 с.