Принципи формування конюнктури цільового ринку підприємства в рамках концепції інноваційного маркетингу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Запропоновано методичні підходи до проведення зовнішнього та внутрішнього аудиту маркетингової діяльності промислового підприємства. Обґрунтовано фактори, що визначають ефективність проведення аудиту маркетингу.
The detailed analysis of existent principles of management enterprises is conducted with the purpose of their use for forming of the state of affairs of target market. Grounded structure and hierarchy of principles of management on principles of conception of the innovative marketing

Опис

Ключові слова

маркетинг, аудит маркетингової діяльності, технології, промислове підприємство

Бібліографічний опис

Ілляшенко Н. С. Принципи формування конюнктури цільового ринку підприємства в рамках концепції інноваційного маркетингу / Н. С. Ілляшенко, А. В. Косенко // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2012. – № 4. – С. 92-98.