Гендерна рівність та політика рівних можливостей щодо вразливих соціальних груп в просторі університету

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Провідними чинниками у побудові сучасного суспільства рівних прав і можливостей та соціальної справедливості в Україні залишаються недискримінація вразливих соціальних груп та гендерна рівність. Метою доповіді є виявлення придатних для реалізації в Україні принципів і практик політики рівних можливостей і недискримінації в американських і британських університетах. Практики підтримання рівності і недискримінації свідчать про відповідальну і послідовну політику адміністрації, викладачів і студентів в американських і британських університетах. Вони формують гендерно чутливе освітнє середовище університету, підвищують професійну компетентність майбутніх фахівців. Люди можуть найкраще навчатися, викладати і проводити наукові дослідження тоді, коли застосовують свої інтелектуальні здібності без бар’єрів і страху. Охарактеризований досвід і практики варто реалізувати в Україні.

Опис

Ключові слова

гендерна рівність, університети, вразливі соціальні групи, дискримінація, професійна компетентність, Велика Британія, США, Україна

Бібліографічний опис

Маліков В. В. Гендерна рівність та політика рівних можливостей щодо вразливих соціальних груп в просторі університету / В. В. Маліков // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я = Information technologies: science, engineering, technology, education, health : наук. вид. : тези доп. 27-ї міжнар. наук.-практ. конф. MicroCAD–2019, [15-17 травня 2019 р.] : у 4 ч. Ч. 4 / ред. Є. І. Сокол. – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – C. 107.