Канал вимірювання кутових швидкостей літальних апаратів з можливістю їх пошуку, формування і обробки зображення та кібернетичним захистом отриманої інформації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ДП "Український інститут інтелектуальної власності"

Анотація

Канал вимірювання кутових швидкостей літальних апаратів з можливістю їх пошуку, формування і обробки зображення та кібернетичним захистом отриманої інформації містить керуючий елемент, блок керування дефлекторами, лазер з накачкою, селектор подовжніх мод з багаточастотним розділенням каналів, модифікований блок дефлекторів, передавальну оптику, приймальну оптику, фотодетектор, широкосмуговий підсилювач, модифікований інформаційний блок, резонансні підсилювачі, настроєні на відповідні частоти міжмодових биттів, формувачі імпульсів, тригери, реверсивні лічильники, схеми "і", схеми порівняння, електронну обчислювальну машину (ЕОМ) та Δνм оп - введення опорних сигналів з частотами міжмодових биттів (Δνм оп, 2Δνм оп, 3Δνм оп та 6Δνм оп) від передавального лазера. Як електронну обчислювальну машину (ЕОМ) введено спеціалізовану ЕОМ та додатково введено радіолокаційний модуль, який складений з антени, приймально-передавальної апаратури і апаратури захисту від завад.

Опис

Ключові слова

патент, корисна модель, електрозв'язок, мобільна однопунктна інформаційно-вимірювальна система, летальні апарати, кутові швидкості

Бібліографічний опис

Пат. на корисну модель 151621 Україна, МПК G01S 17/42 (2006.01) G01S 17/66 (2006.01). Канал вимірювання кутових швидкостей літальних апаратів з можливістю їх пошуку, формування і обробки зображення та кібернетичним захистом отриманої інформації / Коломійцев О. В., Заковоротний О. Ю., Кучук Г. А., Єльчанінов Д. Б., Івашко А. В, Лебедєв В. О., Носик А. М., Петрукович Д. Є., Пугачов Р. В., Соболь М. О., Усик В. В., Фастовський Е. Г. ; власник Коломійцев О. В. (Україна). – № u 2022 01710 ; заявл. 24.05.2022 ; опубл. 17.08.2022, Бюл. № 33. – 6 с. : іл.