Розвиток транснаціональної вищої освіти в контексті глобалізації ринків освітніх послуг

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Functioning of global market of educational services is rotined in the article, description of basic forms of transnational higher education, which developed in the context of liberalization of scientific-educational industry, is given.

Опис

Ключові слова

глобалізація, форми надання транснаціональної вищої освіти, ринок освітніх послуг, експорт освітніх послуг, прямі іноземні інвестиції

Бібліографічний опис

Авшенюк Н. M. Розвиток транснаціональної вищої освіти в контексті глобалізації ринків освітніх послуг / Н. М. Авшенюк // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2011. – № 4. – С. 69-77.