Вплив соціальних мереж під час війни на психічне здоров'я людей

Ескіз недоступний

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Розглянуто вплив соцмереж на людей та надано рекомендації щодо психологічної допомоги.
The impact of social networks on people is considered and recommendations for psychological help are provided.

Опис

Ключові слова

соціальні мережі, психіка, social networks, psyche

Бібліографічний опис

Чумак М. В. Вплив соціальних мереж під час війни на психічне здоров'я людей / М. В. Чумак, І. В. Гуренко // Безпека людини у сучасних умовах [Електронний ресурс] : зб. доп. 14-ї Міжнар. наук.-метод. конф. та 149-ї Міжнар. наук. конф. Європ. Асоц. наук з безпеки (EAS), 1-2 грудня 2022 р. = Human safety in modern conditions : coll. of 14th Intern. Sci. and Methodological Conf., 149 Intern. Sci. Conf. of the Europ. Assoc. for Security (EAS), December 1-2, 2022 / відп. за вип. В. В. Березуцький ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2022. – С. 18-20. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/60223.